top of page

ANBI Stichting

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Stichting M.B.T.O. is bezig met de aanvraag voor een ANBI-status. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden zoals het publiceren van het jaarverslag en het beleidsplan. Zodra er meer bekend is over de aanvraag zullen wij dat op de website vermelden (of kenbaar maken).

bottom of page